Assemblea General Ordinària

2013-03-11 | enric
l’Assemblea general de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, tindrà lloc el dissabte 16 de març de 2013, a les 10 del matí, al 2n pis de Can Malet (Ptge. Marià Rossell, 2) del Masnou amb la següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea 2012.
2. Proposta de memòria 2012.
3. Proposta d’informe econòmic 2012 i de pressupost per al 2013.
4. Proposta de pla de treball 2013-14.
5. Altes i baixes.
6. Eleccions dels càrrecs a renovar: 1 vocalia (*)
7. Torn obert de paraules.

Tindrem una interessant xerrada sobre el dret de decidir a càrrec de l'escriptor Victor Alexandre