Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO

2012-09-14 | enric
La Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) convoca la quarta edició del Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer més visibles les accions que la societat civil està duent a terme en l’àmbit dels Països Catalans.

BASES
CONVOCA: Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU)
TEMÀTICA: Accions, experiències, projectes o bones pràctiques duts a terme en relació als eixos temàtics propis de la UNESCO i/o a la celebració del 2012 com a Any europeu de l’envelliment actiu i el diàleg entre generacions; Any internacional de les cooperatives i Any internacional de l’energia sostenible per a tothom.

MODALITATS:

Modalitat A. S’hi podran acollir les associacions, centres i clubs UNESCO.
Modalitat B. S’hi podran acollir la resta de membres de la xarxa civil UNESCO: biblioteques, càtedres i escoles associades a la UNESCO.
Modalitat C. S’hi podran acollir associacions i entitats afins als objectius de les associacions i clubs UNESCO.
DOTACIÓ: El primer premi de cada modalitat rebrà un diploma i 200 – dos cents euros en metàl•lic -. Tots els participants rebran un certificat acreditatiu de la seva participació.
TRAMESA: Cada associació o entitat que vulgui optar al premi haurà de presentar la FITXA ANNEXA degudament omplerta i un exemplar de l’acció, experiència o bona pràctica amb la qual opta al premi, en format paper – màxim 20 pàg.- , CD / DVD o ambdós. Aquest material s’ha d’enviar a la seu social de la FCACU (c/ Nàpols, 346, 1r pis, 08025 Barcelona), dins dels terminis establerts, tot fent constar: “Premi Fem
Cultura amb els Colors de la UNESCO”.
En el cas de la Modalitat A, no caldrà que les associacions enviïn cap material, un jurat extern valorarà la seva activitat a través de la memòria, de la seva web i/o del ressò que hagi tingut la seva activitat.
TERMINI D’ADMISSIÓ: Abans de l’11 de setembre de 2012.
JURAT: Format per especialistes de la temàtica del Premi, els noms dels quals es donaran a conèixer
oportunament.
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: En el decurs de la Tronada de tardor de la FCACU (dissabte 10 de novembre de 2012). El lloc s’anunciarà oportunament.
CONDICIONS: El Premi pot declarar-se desert si el jurat considera que les obres presentades no tenen la qualitat mínima o no s’ajustem a aquestes bases. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases així com la interpretació del seu articulat serà resolta pel jurat, les decisions del qual són inapel•lables. La presentació a aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació