Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO

2009-09-30

Amb motiu del seu 25è aniversari, la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) convoca la primera edició del Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer més visibles les accions que la societat civil està duent a terme en l’àmbit dels Països Catalans.

Descarrega't les bases.

BASES

CONVOCA: Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU)

TEMÀTICA: Accions, experiències o bones pràctiques que hagin destacat per la seva singularitat i innovació, en relació als eixos temàtics propis de la UNESCO: Educació (al llarg de tota la vida, educació per a tothom, educació per la pau, ...), Cultura (la llengua, els certàmens literaris, exposicions, ...), Cultura de Pau, Ciència, Comunicació, Patrimoni (la diversitat lingüística, campanyes de conservació del patrimoni, ...),  Medi ambient,  Diàleg interreligiós.

MODALITATS:

  • Modalitat A. S’hi podran acollir les associacions i clubs UNESCO de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO.

  • Modalitat B. S’hi podran acollir la resta de membres de la xarxa civil UNESCO: biblioteques, càtedres i escoles associades a la UNESCO.

  • Modalitat C. S’hi podran acollir associacions i entitats afins als objectius de les associacions i clubs UNESCO.

DOTACIÓ: El primer premi de cada modalitat rebrà una obra d’art d’un artista i un lot de publicacions de la UNESCO.  Tots els participants rebran un certificat acreditatiu de la seva participació.

TRAMESA: Cada associació o entitat que vulgui optar al premi haurà de presentar la FITXA ANNEXA degudament omplerta i un exemplar de l’acció, experiència o bona pràctica amb la qual opta al premi, en format paper, CD / DVD o ambdós. Aquest material s’ha d’enviar a la seu social de la FCACU (c/ Nàpols, 346, 1r pis, 08025 Barcelona), dins dels terminis establerts, tot fent constar: “Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO”.

TERMINI D’ADMISSIÓDilluns, 16 de novembre del 2009.

JURAT: Format per especialistes de les temàtiques del Premi, els noms dels quals es donaran a conèixer oportunament.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:S’anunciarà oportunament el lloc i la data.

CONDICIONS: El Premi pot declarar-se desert si el jurat considera que les obres presentades no tenen la qualitat mínima o no s’ajustem a aquestes bases. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases així com la interpretació del seu articulat serà resolta pel jurat, les decisions del qual són inapel·lables. La presentació a aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.