Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO

2011-05-15 | enric

La Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) convoca la segona edició del Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer més visibles les accions que la societat civil està duent a terme en l’àmbit dels Països Catalans.

 

BASES

 

CONVOCA: Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU)

 

TEMÀTICA: Accions, experiències o bones pràctiques dutes a terme, en relació als eixos temàtics propis de la UNESCO, i especialment pel que fa referència a la celebració del 2011 com a Any internacional dels Boscos i de la Química i Any europeu del Voluntariat.

 

MODALITATS:

  • Modalitat A. S’hi podran acollir les associacions, centres i clubs UNESCO.
  • Modalitat B. S’hi podran acollir la resta de membres de la xarxa civil UNESCO: biblioteques, càtedres i escoles associades a la UNESCO.
  • Modalitat C. S’hi podran acollir associacions i entitats afins als objectius de les associacions i clubs UNESCO.

 

DOTACIÓ: El primer premi de cada modalitat rebrà una obra d’art d’un artista i un lot de publicacions de la UNESCO.  Tots els participants rebran un certificat acreditatiu de la seva participació.

 

TRAMESA: Cada associació o entitat que vulgui optar al premi haurà de presentar la FITXA ANNEXA degudament omplerta i un exemplar de l’acció, experiència o bona pràctica amb la qual opta al premi, en format paper – màxim 20 pàg.- , CD / DVD o ambdós. Aquest material s’ha d’enviar a la seu social de la FCACU (c/ Nàpols, 346, 1r pis, 08025 Barcelona), dins dels terminis establerts, tot fent constar: “Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO”.

 

En el cas de la Modalitat A, no caldrà que les associacions, clubs i centres UNESCO enviïn cap material, un jurat valorarà la seva activitat a través de la memòria, de la seva web i/o del ressò que hagi tingut la seva activitat.

 

TERMINI D’ADMISSIÓ:  abans de l’11 de setembre de 2011

 

JURAT: Format per especialistes de la temàtica del Premi, els noms dels quals es donaran a conèixer oportunament.

 

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: S'anunciarà oportunament.

 

CONDICIONS: El Premi pot declarar-se desert si el jurat considera que les obres presentades no tenen la qualitat mínima o no s’ajustem a aquestes bases. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases així com la interpretació del seu articulat serà resolta pel jurat, les decisions del qual són inapel·lables. La presentació a aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

 

 

FITXA ANNEXA

 

                        

Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO

 

Adjunteu aquesta fitxa al vostre treball i envieu-ho tot plegat a la seu de la FCACU (c/ Nàpols, 346, 1r. 08025 Barcelona) tot fent constar: “Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO”

 

 

Nom de l’associació, club, escola, biblioteca, càtedra o entitat:

Adreça completa (carrer, núm., població, CP):

Nom del responsable/director/president:

Títol del treball que es presenta:

Nom del responsable del treball que es presenta:

Correu electrònic i telèfon del responsable del treball:

Modalitat per la que es presenta:        A      B      C