OCTUBRE – DESEMBRE 2009

2009-09-29

Del 3 al 23 d’octubre

Participació a la Conferència General de la UNESCO.

Del 30 d’octubre a l’1 de novembre

Trobada de Tardor a Tossa

Dilluns, 16 de novembre, Dia de la UNESCO

Data límit per a la presentació de treballs al Premi FCACU