10 de desembre. Dia dels drets humans: "Reconstruir per millorar"

2021-12-03El Dia dels Drets Humans se celebra cada 10 de desembre, dia en què l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal de Drets Humans (1948). Un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d'una altra índole, orígen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Página de les Nacions Unides