Día internacional de la llengua materna

2021-02-21

 
"Així, el tema d'aquesta edició," Fomentar el multilingüisme per a la inclusió en l'educació i la societat ", ens convida a donar suport al multilingüisme i l'ús de les llengües maternes, tant a l'escola com en la vida quotidiana. Es tracta d'una qüestió essencial, perquè, a escala mundial, el 40% de les persones no tenen accés a l'educació en la llengua que millor parlen o entenen, fet que dificulta tant el seu aprenentatge com el seu accés al patrimoni i a les expressions culturals. Aquest any es presta especial atenció a l'educació multilingüe des de la primera infància, a fi de que la llengua materna sigui sempre un avantatge per als nens. "

- Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna
 
https://es.unesco.org/commemorations/motherlanguageday