Dia Mundial del Medi Ambient

2019-05-31 | enric
Dimecres 5
Dia Mundial del Medi Ambient
https://www.un.org/es/events/environmentday/
L’Assemblea general de Nacions Unides sobre el Medi Humà del mes de desembre de 1972 va acordar designar el dia 5 de juny de cada any com a Dia Mundial del Medi Ambient, animant els governs de tots els països i a tots els organismes del Sistema de Nacions Unides a dur a terme activitats mundials que facin palesa la preocupació per la protecció i la millora del medi ambient.