2010-05-20 - Jornada de formació i difusió sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les expressions Culturals

| Barcelona

En coincidència amb l’Any Internacional de l’Acostament de les Cultures i la commemoració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Centre UNESCO de Catalunya organitzen una jornada de formació i difusió de la Convenció UNESCO sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals al Parlament de Catalunya

L'objectiu de les jornades són difondre els continguts de les Convencions a un públic especialitzat en vistes a mantenir un debat enriquidor sobre temàtiques d'actualitat. Es divulgaran els materials i s'analitzaran les implicacions de la implementació de les Convencions a Catalunya, des del punt de vista de les polítiques públiques.

► Agenda

► Buscador

► Historial