2013-10-21 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

CICLE DE CULTURA DE PAU

Un dels problemes vigents en les societats complexes és la cohesió social i la pau entre els pobles i cultures. Aprofitem la celebració de l’aniversari Gandhi per parlar de pau i de gent amb la voluntat d’edificar un món on prevalguin una sèrie de valors, actituds i comportaments que rebutgin la violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones, els grups i les nacions.


3. Bertha Von Suttner: deposeu les armes!
MONTSERRAT TORROELLA, historiadora i especialista amb Bertha Von Suttner
21 d’octubre de 2013


Lloc: seu d’Amics de la Unesco de Barcelona (c. de Mallorca, 207, pral.)
Hora: 19.15 h a 20.30 h
Aportació del curs: 12 € (una conferència: 3 €) / Activitat gratuïta pels socis d’AUB

Inscripció i informació a Amics de la Unesco de Barcelona:
Tel. 934 520 552 o adreça electrònica: info@amicsunescobarcelona.cat

Organització a càrrec de:
Amics de la Unesco de Barcelona i Lliga dels Drets dels Pobles

► Agenda

► Buscador

► Historial