2013-07-11 - CONEGUEM BARCELONA (XII)

| Barcelona

Resseguint les petjades de l’antiga  BARCINO

Dijous, 11 de juliol de 2013

8.38 Sortida. Estació de trens de la Garriga.
10.00 Visita (2 hores)
13.08 Tren de tornada a la Garriga
14.06 Arribada a la Garriga

Preu: 15€ (inclou l’entrada al Museu). Bitllet de tren a càrrec de cadascú.

- Per a més informació i inscripcions Tel: 938 605 060 - c/e info@fumh.cat - www.fumh.cat
PLACES LIMITADES

► Agenda

► Buscador

► Historial