2013-03-14 - 2n Quadrimestre Altaveu de les Cultures

| Barcelona

Cicle els dijous del món jueu
Jueus àrabs i àrabs jueus a l’estat d’Israel
Es jueus que abans de la proclamació de l’Estat d’Israel l’any 1948 havien viscut durant segles als països àrabs i eren per això de llengua i de cultura àrab, van ser acollits amb no poques reticències per l’establishment asquenazita el qual, seguint les consignes del sionisme, considerava que constituïa un oxímoron ser àrab i jueu a l’hora, per la qual cosa en comptes de ser anomenats jueus àrabs van rebre el nom de jueus orientals o «mizrahim», i sovint també, equivocadament el nom de «sefardites». Les reivindicacions de la seva «arabitat» per part dels jueus orientals ha agafat molta força en un nodrit grup d’escriptors i artistes joves a l’Israel del segle XXI.

ANA BEJARANO, professora de llengua i literatura hebrees del Departament de Filologia Semítica de la UB
Dijous 14 de març de 2013.
Lloc: Carrer de Mallorca 207, principal

► Agenda

► Buscador

► Historial