2012-11-22 - Altaveu de les Cultures

| Girona

CICLE L'AIGUA I LES CULTURES

Gestió de l'aigua i dels recursos naturals

Estan en marxa importants projectes d’intervenció dels organismes internacionals per a diferents temes, entre d’altres per l’accés a l’aigua. S’explicarà la gestió integrada dels recursos hídrics en aquesta zona i si realment respon a les expectatives exposades a la Carta de Saragossa.

LAURA VEA, arqueòloga del Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals

Dijous, 22 de novembre de 2012
Caixa Fòrum Girona (Ciutadans, 19)
19.00 - 20.30 h.


► Agenda

► Buscador

► Historial