2012-03-01 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

Europa: moltes més llengües que les dels 50 estats del continent
Europa ha estat històricament un continent amb una notable diversitat lingüística, diversitat que actualment s'amplia mercès a les aportacions dels nouvinguts però que retrocedeix en el cas d'algunes comunitats lingüístiques tradicionals.
DAVID FORNIÈS, cap de l'àrea de Recerca del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN).

Lloc: seu Amics de la Unesco de Barcelona (Mallorca, 207)
Hora: 19.15 h

► Agenda

► Buscador

► Historial