2012-04-30 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

La maçoneria avui
La maçoneria que represento, com a Gran Mestre, es troba del tot allunyada de la que va existir a Espanya fins la guerra civil, i segueix els principis i doctrines bàsiques de la que és coneguda com a «maçoneria regular», respectuosa amb la pròpia tradició i amb les lleis del país. Mai no fa declaracions o pren partit per cap opció política, filosòfica o religiosa i admet en el seu sí persones de totes les ideologies, filosofies i religions que no atemptin contra la dignitat de l'ésser humà.
ÓSCAR DE ALFONSO, Gran Mestre de la Gran Lògia de Espanya
30 d'abril de 2012
Lloc: seu Amics de la Unesco de Barcelona (Mallorca, 207)

► Agenda

► Buscador

► Historial