2012-02-27 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

La democràcia i la seva discussió: republicanisme, obrerisme i lliurepensament  XIX a Catalunya
Tot usant textos doctrinals, afirmacions a certàmens i assemblees, i determinades situacions i activitats d'alguns autors i associacions significatives del moviment republicà, el lliurepensament i l'obrerisme organitzat, procurarem presentar alguns del punts bàsics sobre la definició i discussió de la democràcia popular a Catalunya el segle XIX. Els exemples haurien de permetre'ns tant la constatació del fort entramat intern d'una cultura política militant de voluntat popular, liberal, com el seu contrast amb les formulacions hegemòniques i conservadores del món oficial.
PERE GABRIEL, professor de la UAB

Lloc: seu Amics de la Unesco de Barcelona (Mallorca, 207)
Hora: 19.15 h

► Agenda

► Buscador

► Historial