2012-02-24 - Jornades

| Barcelona

Experiències internacionals i nacionals de gestió de la diversitat cultural en el sector empresarial
Empresa i diversitat cultural
24-25 de febrer del 2012 - Barcelona, Cosmocaixa
 
Objectius:
Presentar bones pràctiques sobre gestió de la diversitat cultural en el món empresarial en l’àmbit nacional i internacional. Exemples d’Estats Units, Quebec, Alemanya, França, Catalunya.
Identificar línies de treball i de formació per a la gestió de la diversitat cultural en les empreses.
Eixos de treball:
Polítiques públiques de foment.
Bones pràctiques empresarials.
Instruments, eines i recursos.

Més informació: http://www.unescocat.org/ca/arees/accio-social-i-educativa/consultoria/jornades-sobre-empresa-i-diversitat-cultural► Agenda

► Buscador

► Historial