2012-02-23 - Altaveu de les Cultures

19.15 | Barcelona

Sang per petroli. Violació de drets humans i ecològics al Delta del Níger
La rica zona petroliera del Sud de Nigèria –paradoxalment empobrida, ecològicament devastada i insalubre (concentra moltes de les problemàtiques del món actual): atemptat ecològic, violació dels drets humans, escalfament global, corrupció política, lluita armada, massacres militars i activitat mafiosa, amb el silenci còmplice dels grans mitjans de comunicació. És el paradigma de molts dels reptes de present i futur que avui té plantejada la humanitat, com la seguretat energètica, la globalització salvatge i la justícia internacional i ambiental.
XAVIER MONTANYÀ, periodista

Lloc: Mallorca, 207, pral.


► Agenda

► Buscador

► Historial