2012-01-21 - Any Nou Amazic

| Sant Adrià del Besos

FESTA ANY NOU Z-2012
DIA i LLOC :Dissabte 21 de gener, Al Casal Edifci Fivaller C / Fivaller N 11-13. Sant Adrià de Besòs. Barcelona

17:00-Benvinguda: Inaguració Any Nou AMAZIGH 2962
17:30-Explicació del aconteixement històric de la festa
-I l´origen tribal dels habitants de les gran ciutats del RIF
18:00-Teatre: Jebala en Catalunya ejjbala gi katalunya.
-Diàleg entre l àrab i l amazigh imsawad jar tmaziVt taorabt
18:30-Poesies: En Amazigh I Català izran s tmaziVt I katalan.
19:00-Dances tradicionals: Noies del Rif yysis n rrif
-Dances Amb: Les petites HIP Hopiras z.
20:00-Degustació del: Pastela i pica pica de fruits secs.
-Música Amb: DJ, FAYIZ.

► Agenda

► Buscador

► Historial