2012-01-26 - Conferència Altaveu

| Barcelona

El poble Rrom, una cultura mil.lenària que avui sobreviu
La cultura gitana, tan a prop i, alhora, tan llunyana; històricament objecte d'estereotips i mistificacions que la fan la gran desconeguda. Què coneixem de la veritable realitat social del poble Rrom?

ASSOCIACIÓ RROMANE GLASURA VEUS GITANES, espai per a la representació i difusi´de la cultura, idees i accions del poble gitano des d'una perspectiva de gènere
26 de gener de 2012
A les 19.15 hores a la seu d'Amics de la Unesco de Barcelona, Mallorca 207, pral

► Agenda

► Buscador

► Historial