2011-11-23 - conferencia

19 | Arxiu Nacional de Catalunya, C/ Jaume I, 33-51, Sant Cugat

La sal, la pedra enigmàtica
Conferència d'Ignasi Casanova, enginyer industrial i director general de Sal Costa.► Agenda

► Buscador

► Historial