2011-05-24 - dia mundial de la diversitat cultural per el diàleg i el desenvolupament

| Catalunya

Avui dia 21 de maig se celebra el dia mundial de la diversitat cultural per el diàleg i el desenvolupament, hi ha dues eines que emmarquen aquesta data: Primer, La convenció de la UNESCO sobre protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals i segon, la Carta Cultural Iberoamericana. La Convenció va entrar en vigor l’any 2007 i és un instrument internacional que reafirma y posa de manifest tota la tasca que es desenvolupa a favor del diàleg intercultural entre els pobles i la comprensió mútua entre aquests. D’altra banda, la Carta afirma el valor central de la cultura com a base indispensable per al desenvolupament integral de l’ésser humà i reclama la protecció de la diversitat cultural com a orígen i fonament de la cultura iberoamericana, així com la multiplicitat d’identitats, llengües  i tradicions que la conformen i enriqueixen.

Aquestes eines tenen sentit si els i les ciutadanes estan convençudes de reclamar-ne la seva importància i el compliment dels drets culturals enunciats.
La societat civil té un paper actiu i responsable en la consecució d’aquest objectiu creant espais de confluència de les diferències i la promoció de noves aliances i formes creatives d’aplicació.

La celebració anual del 21 de maig ens dóna l’oportunitat de reafirmar el mandat constitucional de la UNESCO de preservar “la independència, la integritat i la fecunda diversitat de les cultures” dels seus Estats Membres i fomentar “els principis democràtics de la dignitat,  la igualtat i el respecte mutu” mitjançant l’educació, les ciències, la cultura i la comunicació.

Com deia Valentí Almirall fa més de cent anys, la base de la nació és el pacte… pacte per a projectes de futur, on tothom tingui futur, la nota d’actualitat rau en assumir la diversitat dialogant com a estratègia de futur. Més informació a l’enllaç de la UNESCO:
http://www.unesco.org/new/es/unesco/

► Agenda

► Buscador

► Historial