2011-04-06 - "Tsunamis" naturals i "polítics"

| Sant Cugat del Vallès

En aquestes últimes setmanes s’estan produint uns fenòmens naturals i polítics que representen un trasbalsament d’esquemes socials i econòmics de gran abast per tot el planeta.
Són com dos grans tsunamis que es formen i no sabem com acabaran: la revolta del nord-africà i el terratrèmol del Japó.
A partir de la descolonització dels estats del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient es va iniciar una nova etapa en la història d'aquests pobles.  Lliures de les antigues potències sorgiren monarquies i repúbliques i, per tant, noves formes de governar.
Aquests nous Estats, moltes vegades a redós de l'antiga potència, han estat governats des dels anys 50 cadascun  a la seva manera, fins que s'ha produït un esclat democràtic de dimensions i conseqüències desconegudes.  Un esclat que sorprèn per l'efecte dòmino que afecta tant a monarquies com a repúbliques dictatorials i que té, com a  novetat, la incorporació “estel•lar” dels mitjans multimèdia.
L’altre trasbalsament mundial és el desastre que pateix el Japó  i que tindrà conseqüències d’ordre econòmic i energètic de gran transcendència.
Els Amics de la UNESCO dediquem dues conferències al procés  geopolític  nord-africà, i una a la repercussió del tsunami japonès  en el futur de l’energia nuclear. Creiem que son dos temes prou actuals i interessants.

Horaris de les conferències

 Els dimecres 6, 13 i 27  d’abril a les 19,00 h

Sessions obertes

Dimecres, dia 6 a les 19 hores

La descolonització del nord d’Àfrica. (1951 – 1960) ”a càrrec de la  Dra. Mònica Rius, Arabista. Professora de la Universitat de Barcelona. Àrea d’Estudis Àrabs.

Lloc:. Arxiu Nacional de Catalunya
Carrer de Jaume I, 33-51
Sant Cugat del Vallès


► Agenda

► Buscador

► Historial