2011-03-26 - Curs: Uns amics ben curiosos: els gossos.

| La Garriga

Descobreix el món d’un dels millors amics de l’home
Curs de 10 hores específicament parlant de gossos i el seu món. Història evolutiva
de les races, la fisiologia i la seva anatomia, principals malalties (víriques, parasitàries,
bacterianes, patologia del maluc), i etologia, principals normes de comportament.
A càrrec d’Antònia Ausió, veterinària.
Dies: els dijous dia 31 del mes de març, el 7, 14 i 28 del mes d’abril, i el 5 de maig.
Hora: 18’30 a 20’30
Lloc: Can Ramos. C/ Figueral, 59 la Garriga
Preu: 70 €
Per inscripcions:
Carrer del Figueral, 59 - la Garriga - Tel 938 605 060 - info@fumh.cat - www.fumh.cat

► Agenda

► Buscador

► Historial