2021-01-12 - Curs Parlem d’Art

| Barcelona

Dimarts 12
Curs Parlem d’Art. Història de l’Art i del Disseny del segle XIX a la cultura occidental. Sessió 1: Situació de l’Art i del Disseny a mitjans de segle. Neoclassicisme i Romanticisme
Hora: de 12.00 a 13.30
Lloc: Seu d’Amics de la UNESCO de Barcelona
Organitza: Amics de la UNESCO de Barcelona

► Agenda

► Buscador

► Historial