2020-05-21 - Dia internacional del te

|

Dijous 21
Dia internacional del te
El te és la beguda més consumida arreu del món, després de l’aigua. Hi ha constància del seu consum a la Xina des de fa més de 5000 anys. El te suposa una font essencial de suport per a milions de famílies de països en desenvolupament i és el seu principal mitjà de subsistència. El consum de te pot aportar beneficis per a la salut i el benestar. A més la producció i elaboració de te contribueixen a la consecució de 5 ODS: reducció de la pobresa (1), lluita contra la fam (2), empoderament de les dones (5) i afavorir l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres (15).
https://www.un.org
www.fao.org

► Agenda

► Buscador

► Historial