2020-04-03 - Dia internacional d’informació sobre el perill de les mines i d’assistència per a les activitats relatives a les mines

|

Divendres 4
Dia internacional d’informació sobre el perill de les mines i d’assistència per a les activitats relatives a les mines
Aquesta data es va acordar celebrar durant l’Assemblea General de Nacions Unides de desembre 2005, donat que les mines i les restes explosives de guerra representen un perill i un obstacle per al desenvolupament d’alguns pobles.
http://www.un.org

► Agenda

► Buscador

► Historial