2019-02-27 - Mostra de Cinema i Drets Humans

| Alcoi

Mostra de Cinema i Drets Humans. Tema 4. Dret a viure en democràcia. Les noves fronteres de l'acció política. Conferència: “Els trets d'identitat del sistema democràtic” (conferenciant per determinar).
Hora: 19.30
Lloc: Seu del Club d'Amics de la UNESCO d'Alcoi
Organitza: Club d'Amics de la UNESCO d'Alcoi

► Agenda

► Buscador

► Historial