2018-02-01 - MOSTRA DE CINEMA I DRETS HUMANS

| Alcoi

MOSTRA DE CINEMA I DRETS HUMANS 
TEMA 1
- Dret a tenir una vida digna: renda bàsica vital Declaració de Drets humans: Article 22: Tota persona té dret a la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seua dignitat. Article 25: Tota persona té dret a un nivell de vida que li assegure la salut i el benestar especialment quant a alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris. 

Taula rodona: dijous 1 de febrer a les 19.30 hores. 
Sala UNESCO. 
A càrrec de Fernando Patón, membre del col•lectiu Marea roja Alacant-15M-Baladre, integrat en l’Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià i Ana Belén Montero, responsable de Política Social de CCOO del País Valencià. Moderadora: Sandra Obiols, professora de Sociologia de la Universitat de València. 

► Agenda

► Buscador

► Historial