2010-10-26 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

Conferencies del dia 26 d'octubre

 

7.3. Conjunt arqueològic de Tarraco  Tarraco és el nom antic de l’actual ciutat de Tarragona. Els monuments del conjunt arqueològic de Tarraco foren declarats Patrimoni Mundial en l’any 2000 per l’Assemblea General de la Unesco. JORDI LÓPEZ, investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la URV de Tarragona

Lloc: Amics de la UNESCO, Mallorca, 207, pral

 

8.3. Els trobadors i la Mediterrània La poesia i la música fou el vehicle d’informació poètica, política i cultural de les corts europees medievals. I la Mediterrània fou l’espai que facilità el contacte, la mobilitat i la transmissió de les idees i les cultures de l’Edat Mitjana europea. ANTONI ROSSELL, professor titular de la UAB, llicenciat en Filologia Clàssica i Romànica i director de l’Arxiu Occità (Institut d’Estudis Medievals) de la UAB

Lloc: IEMED, Girona 20

  

9.3. L'art de les muses: la música a l'antiga Grècia S'oferirà una visió general del que sabem i no sabem sobre la música a la Grècia antiga. Es pararà especial atenció a l'estretíssima connexió que, en aquell temps, hi havia entre la paraula poètica i el que avui dia entenem per música. JOAN SILVA, professor de l'Institut Pous i Argila de Manlleu (Osona)

Lloc: IEMED, Girona 20

  

10.3. La burguesía a través de los movimientos culturales de la época (1775-1920) En el seu afany per reafirmar un florent sentiment d’identitat, la burgesia barcelonina del s. XIX promogué la base de l’engranatge cultural que dóna sentit a la moderna Ciutat Comtal que avui coneixem. JULIA LARENA, historiadora i antropòloga

Centre Civic La Sedeta, Sicilia, 321

 

11.3. Chavín: cultura-mare andina El formatiu andí: Chavín de Huantar. Aspectes essencials de l'estructura social, l’economia i la cosmovisió. Arquitectura: el centre ceremonial i els principals edificis. L'escultura arquitectònica i la seva iconografia. MIRIAM DE DIEGO, historiadora de l'Art de la UAB

Centre Civic Pati Llimona, Regomir, 3

 

► Agenda

► Buscador

► Historial