2010-09-10 - Segona trobada de joves contra el racisme

| Barcelona

Del divendres 10 de setembre al dilluns 13 de setembre

 

Segona trobada de joves contra el racisme

 

Alberg Mare de Déu de Montserrat, Barcelona
Organitza: UNESCO i Unescocat

 

La UNESCO, en col·laboració amb Unescocat i la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme, organitzen un seminari adreçat a joves europeus per aprofundir les seves competències en matèria de lluita contra el racisme i la discriminació, especialment a l'àmbit local. Les activitats de formació i d'intercanvi tenen per objectiu ajudar-los a entendre conceptes, identificar les formes de prejudici que condicionen conductes habituals, reflexionar sobre les seves pròpies actituds, promoure els valors de la diversitat, adquirir conèixement sobre eines de sensibilització que promoguin l'empatia i el diàleg i també debatre sobre l'esport com a vehicle per promoure la comprensió mútua.

 

La llengua de treball serà l'anglès.

 

 Informació i inscripcions: Secció de la lluita contra el racisme i la discriminació de la UNESCO

 

Konstantinos Tararas (k.tararas@unesco.org ) i Kornelia Guse (k.guse@unesco.org)

 

► Agenda

► Buscador

► Historial