2015-03-23 - CICLE DE DEBATS-COL·LOQUI

| L'Hospitalet de Llobregat

ÈPOCA DE CANVIS, O... CANVI D’ÈPOCA?
De les protestes a les propostes.

En els darrers anys, el capitalisme especulatiu esta trencant unilateralment totes les regles del pacte entre el capitalisme industrial i les classes populars, que ha permès que els països occidentals hagin conegut l’etapa de majors avenços socials, laborals, de llibertats, de drets, etc., de la ma de l’esquerra democràtica i que alhora ha estat factor d’estabilitat per superar les conseqüències de les guerres i per servir de mur de contenció a possibles conflictes de classe i radicalismes polítics.

Davant d’aquesta nova situació, l’esquerra democràtica, (socialdemòcrata o eco-socialista), no està sabent dona la resposta que els ciutadans necessiten, i aquests tenen la percepció que els partits tradicionals son instruments anquilosats en el passat, o que estan més preocupats per la defensa del seus interessos i de la seves quotes de poder... I que dediquen més esforços als seus problemes interns i a picabaralles de lideratges, que als problemes dels ciutadans.

Com a conseqüència de tot això, s’està produint una mobilització social important. La ciutadania està passant de la indignació, les marees, les plataformes, etc., a organitzar-se per a donar la batalla amb els mateixos instruments de la política tradicional que rebutgen... les eleccions!!! Diversos son, però, els interrogants que es plantegen:
-Es volen canviar “les polítiques”, o també la manera de fer política?
-És impossible la transformació dels partits tradicionals feta des de dins dels mateixos?
-Per què aquestes mobilitzacions d’ara?
-Per què aquest canvi d’estratègia o de instruments?
-Quin pot ser el futur d’aquesta “nova mobilització/pressa de consciència” social?
-La “nova esquerra” està sabent mobilitzar; governar però, pot ser una altra cossa. Fins quin punt podrà
complir les propostes fetes per a la mobilització?
-A quins escenaris de frustració ens podrien portar els possibles incompliments?
-Com pot reaccionar el poder econòmic-financer davant d’aquest desafiament nou?
- Son compatibles els postulats socialdemòcrates de benestar amb l’actual capitalisme financer?


23 març JOSEP Mª VALLÈS. Catedràtic Emèrit de UAB
Coordina i modera: Joan Torres. Enginyer i politòleg.
Museu de L’HOSPITALET - Espai L’HARMONIA , (c/Xipreret), a 19.30 h. 

► Agenda

► Buscador

► Historial