2015-03-10 - Conferència

| L'Hospitalet de Llobregat

ÈPOCA DE CANVIS, O... CANVI D’ÈPOCA? EUROPA...LA CRISI PERMANENT

El Nord i el Sud, una entesa difícil. Les condicions de vida dels europeus estan canviant dràsticament: avuí, milions de ciutadans estan patint polítiques
que els estan portant des de l’empobriment gradual, fins a la marginació. Davant d’aquesta situació, la apatia de fa un temps ha donat pas a la indignació, la desafecció i al radicalisme. Un radicalisme que majoritàriament es manifesta de dretes i xenòfob als països del Centre i Nord d’Europa, --menys empobrits--, França, Anglaterra,Holanda, Àustria, Alemanya, etc.; i que per contra, es manifesta populista d’esquerres als països del Sud, --més empobrits--, Portugal, Espanya, Itàlia, i fonamentalment Grècia. En aquest context de posicions enfrontades, l’entesa entre el Nord i el Sud, esdevé difícil de conciliar.
La UNIÓ EUROPEA en el seu conjunt ha tingut, des de sempre, grans dificultats per a superar els interessos i les visions marcadament nacionals dels respectius països envers una major integració política i econòmica. De fet, les diferents fases d’aquesta integració, sempre han estat com a conseqüència de crisis portades quasi a l’extrem de la ruptura. és a dir, LA UNIÓ EUROPEA, és la història d’una crisi permanent. I d’aquí la seva complicada arquitectura política, de vegades poc democràtica, dissenyada per mantenir tots els equilibris d’interessos existents.
I és aquesta feblesa un dels principals motius del poc rellevant pes específic –polític-- de la UE en el context internacional, tal com s’ha vist amb els conflictes de Palestina, Crimea o Ucraïna, per posar uns exemples recents.
Volem parlar i aprofundir en tot això. Volem parlar de l’important creixement de les formacions radicals; de les noves situacions que s’estan produint, i si aquestes poden esdevenir en el Canvi d’Època profund que la UNIÓ EUROPEA i els seus ciutadans necessiten o, per contra, en l’escepticisme i l’afebliment del projecte comú.

Ens parlarà:
 10 març XAVIER VIDAL-FOLCH. Periodista de El País.
 19.30 h. Modera: Joan Torres. Enginyer i politòleg.
Museu de L’HOSPITALET - Espai L’HARMONIA , (carrers Xipreret/Barcelona) 

► Agenda

► Buscador

► Historial